Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9900 — ZF China / Wolong / Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 298/05