Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om civil luftfartssikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering