Julkisasiamies V. Trstenjakin ratkaisuehdotus 29.11.2011 Julkisasiamies V. Trstenjakin ratkaisuehdotus 29.11.2011.#Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) vastaan Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration.#Conseil d’État’n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö.#Asetus (EY) N:o 562/2006 – Yhteisön säännöstö henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (Schengenin rajasäännöstö) – 13 artikla – Kolmansien maiden kansalaiset, joilla on väliaikainen oleskelulupa – Kansallinen säännöstö, jonka mukaan kyseiset kansalaiset eivät saa palata väliaikaisen oleskeluluvan myöntäneen jäsenvaltion alueelle ilman paluuviisumia – Paluuviisumin käsite – Aikaisempi hallintokäytäntö, jossa sallittiin paluu ilman paluuviisumia – Siirtymätoimenpiteiden tarvetta ei ole.#Asia C-606/10.