Věc C-348/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. července 2020 Nord Stream 2 AG proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 20. května 2020 ve věci T-526/19, Nord Stream 2 v. Parlament a Rada