Odluka Komisije оd 14. listopada 2020. kojom se središnjem administratoru Dnevnika transakcija Europske unije nalaže da unese promjene nacionalnih tablica dodjele emisijskih jedinica Belgije, Češke, Danske, Njemačke, Francuske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine u Dnevnik transakcija Europske unije