2017 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1533, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1165, kiek tai susiję su išskirtinėmis laikinosios paramos persikų ir nektarinų augintojams priemonėmis Graikijoje, Ispanijoje ir Italijoje$