Regulamentul (UE) nr. 736/2010 al Comisiei din 13 august 2010 de rectificare a versiunii letone a Regulamentului (CE) nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV și V din regulamentul respectiv