Decizia nr. 1/2020 a Comitetului mixt instituit în temeiul acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor din 15 decembrie 2020 de modificare a anexei II la acordul respectiv privind coordonarea sistemelor de securitate socială [2021/137]