Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Internationale Søfartsorganisation på den 103. samling i Komitéen for Sikkerhed på Søen og den 76. samling i Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet, for så vidt angår vedtagelsen af ændringer af den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, de internationale retningslinjer om et skærpet inspektionsprogram, der anvendes i forbindelse med syn af bulkskibe og olietankskibe, den internationale kode for brandsikkerhedssystemer og den internationale konvention om begrænsning af skadelige antifoulingsystemer på skibe