2005/115/EG: Kommissionens beslut av den 7 februari 2005 om fortsättning under 2005 av gemenskapens jämförande försök och tester av föröknings- och plantmaterial av vissa arter av fruktplantor i enlighet med rådets direktiv 92/34/EEG som inleddes under 2004