2005/115/EG: Besluit van de Commissie van 7 februari 2005 met betrekking tot de voortzetting in 2005 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van fruitgewassen van bepaalde soorten op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad, waarmee in 2004 een aanvang is gemaakt