2005/115/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 7. februāris) par 2004. gadā sākto dažu sugu augļaugu pavairošanas un stādāmā materiāla salīdzinošo pētījumu un testu turpināšanu Kopienā 2005. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK