2005/115/EK: A Bizottság határozata (2005. február 7.) egyes gyümölcstermő növényfajok szaporító- és ültetvényanyagain a 92/34/EGK tanácsi irányelv alapján 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról