Rådets udtalelse om Letlands opdaterede konvergensprogram, 2009-2012