Vispārējās tiesas spriedums (otrā palāta) 2012. gada 8.maijā.