Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Μαΐου 2012.