Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta Reglamentā saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. maija lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2011/2302(REG))