Kawża T-645/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Bilbaína de Alquitranes vs Il-Kummissjoni (Responsabbiltà mhux kuntrattwali – Ambjent – Klassifikazzjoni, ittikkettar u imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet – Klassifikazzjoni taż-żift tal-qatran tal-faħam b’temperatura għolja fost is-sustanzi ta’ tossiċità akkwatika akuta tal-kategorija 1 (H400) u ta’ tossiċità akkwatika kronika tal-kategorija 1 (H410) – Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi)