T-645/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 16-i ítélete – Bilbaína de Alquitranes kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség – Környezet – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása – A „pitch, coal tar, high-temp.” (szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű) anyagnak az 1. akut vízi toxicitású (H400) és az 1. krónikus vízi toxicitású (H410) osztályba való sorolása – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése)