Predmet T-645/18: Presuda Općeg suda od 16. prosinca 2020. – Bilbaína de Alquitranes/Komisija („Izvanugovorna odgovornost – Okoliš – Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa – Razvrstavanje visoko-temperaturne smole dobivene iz katrana kamenog ugljena u tvari 1. kategorije akutne toksičnosti za vodeni okoliš (H400) i 1. kategorije kronične toksičnosti za vodeni okoliš (H410) – Dovoljno bitna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima”)