Informācija par to, ka ir stājies spēkā Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību