Информация за влизането в сила на споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук