UDTALELSE FRA DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM FORSLAG TIL RAADETS BESLUTNING OM ET SAERPROGRAM FOR FORSKNING OG TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR HAVFORSKNING OG -TEKNOLOGI ( 1990-1994 )