Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne til sektoraftalen om eksportkreditter til civile fly