Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1 2020/C 407/11