Kohtuasi T-586/13: 8. novembril 2013 esitatud hagi — H.P. Gauff Ingenieure versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)