93/487/Euratom, EGKS, EEG: Besluit van de Commissie van 4 augustus 1993 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 september 1992 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land