Sklep Skupnega odbora EGP št. 124/2011 z dne 2. decembra 2011 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP