Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 124/2011 z  2. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP