2011 m. gruodžio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 124/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)