ETA:n sekakomitean päätös N:o 124/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta