EMP Ühiskomitee otsus nr 124/2011, 2. detsember 2011 , millega muudetakse EMP lepingu I lisa ( „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” ) ja II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” )