Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1220 (2020. gada 21. augusts) par pieprasījumu reģistrēt ierosināto Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Tiesības uz atveseļošanos” (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 5705) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)