Zadeva T-9/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. junija 2014 – Mogyi proti UUNT (Just crunch it...) (Znamka Skupnosti — Razveljavitev odločbe odbora za pritožbe — Ustavitev postopka)