ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF RAPPORTEN OM KONSEKVENSANALYSEN Skattesvig og skatteunddragelse — bedre samarbejde mellem de nationale skattemyndigheder om udveksling af oplysninger Ledsagedokument til Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet