Sprawa C-432/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 22 sierpnia 2011 r. — Cartiaux Service Plus SA przeciwko Państwu belgijskiemu