Věc C-432/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 22. srpna 2011 — Cartiaux Service Plus SA v. Belgický stát