2013/151/EU: Kommissionens beslut av den 19 september 2012 om det statligt stöd SA.30908 (11/C) (f.d. N 176/10) som Tjeckien har beviljat Czech Airlines, a.s. (ČSA – Czech Airlines – Omstruktureringsplan) [delgivet med nr C(2012) 6352] Text av betydelse för EES