Nariadenie Komisie (EÚ) č. 320/2010 z  19. apríla 2010 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Prosciutto di Sauris (CHZO)]