2010 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 320/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ Prosciutto di Sauris (SGN)]