Komission asetus (EU) N:o 320/2010, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2010 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Prosciutto di Sauris (SMM)]