Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 czerwca 2012 r.$