Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. juni 2012.