Mål T-405/11: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Axa Mediterranean mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid förvärv av andelar i företag med skattemässig hemvist i utlandet – — Beslut som kvalificerar denna ordning som statligt stöd, som förklarar att stödet är oförenligt med den inre marknaden och som förordnar att stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenssystem — Undantag — Särbehandling — Huruvida särbehandlingen är motiverad — Företag som är mottagare av stödåtgärden — Berättigade förväntningar)