Cauza T-405/11: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Axa Mediterranean/Comisia („Ajutoare de stat – Dispoziţii privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial rezultat din achiziționarea unor titluri de participare în societăți cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia – Noțiunea de ajutor de stat – Selectivitate – Sistem de referință – Derogare – Diferență de tratament – Justificarea diferenței de tratament – Întreprinderi beneficiare ale măsurii – Încredere legitimă”)