Rakstisks jautājums E-000202/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Reitinga aģentūru uzticamība