Kohtuasi C-659/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 13. detsembril 2013 — C & J Clark International Ltd versus The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs