A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (EGT-vonatkozású szöveg.)