Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 708/2011 ( 2011. gada 20. jūlijs ), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai