2011 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 708/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti